Waraxe IT Security Portal  
  Login or Register
::  Home  ::  Search  ::  Your Account  ::  Forums  ::   Waraxe Advisories  ::  Tools  ::
May 18, 2024
Menu
 Home
 Logout
 Discussions
 Forums
 Members List
 IRC chat
 Tools
 Base64 coder
 MD5 hash
 CRC32 checksum
 ROT13 coder
 SHA-1 hash
 URL-decoder
 Sql Char Encoder
 Affiliates
 y3dips ITsec
 Md5 Cracker
 User Manuals
 AlbumNow
 Content
 Content
 Sections
 FAQ
 Top
 Info
 Feedback
 Recommend Us
 Search
 Journal
 Your AccountUser Info
Welcome, Anonymous
Nickname
Password
(Register)

Membership:
Latest: MichaelSnaRe
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 9145

People Online:
Visitors: 471
Members: 0
Total: 471
PacketStorm News
·301 Moved Permanently

read more...
Log in Register Forum FAQ Memberlist Search
IT Security and Insecurity Portal

www.waraxe.us Forum Index -> PHP script decode requests -> WP Footer Decode Request!
Post new topic  Reply to topic View previous topic :: View next topic 
WP Footer Decode Request!
PostPosted: Wed Jul 16, 2008 4:02 am Reply with quote
wordpressfooter
Regular user
Regular user
 
Joined: Apr 27, 2008
Posts: 10
<?php $_F=__FILE__;$_X='Pz4JCQ0KCQk8ZDR2IGNsMXNzPSJjbDUxciI+PC9kNHY+DQoJDQoJPC9kNHY+DQoJPCEtLSAvTTE0biAtLT4NCgkNCgk8IS0tIEYyMnQ1ciAtLT4NCgk8ZDR2IDRkPSJmMjJ0NXIiPg0KRDVzNGduNWQgYnkgPDEgaHI1Zj0iaHR0cDovL241d2ZyNTV3cHRoNW01cy5jMm0vc2NyNGJibDVkLXRoNW01LyI+VzJyZHByNXNzIFQ1bXBsMXQ1czwvMT4gfCBTcDJuczJyNWQgYnkgPDEgaHI1Zj0iaHR0cDovL3d3dy5ieXQ1c2YycjFsbC5jMm0vIj5CeXQ1c2YycjFsbCBXNWJkNXM0Z248LzE+LCA8MSBocjVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZyMzR0eWQ0cjVjdDJyeS5jMm0vIj5INTFsdGggJiBSNWM0cDUgRDRyNWN0MnJ5PC8xPiAxbmQgPD9waHAgDQovKiBGTElOSyBWdQ0KRW5jMmQ1ciA6IE5FVC1URUMgUEhQLUVOQ09ERVIgViA2LjANCldFQiA6IGh0dHA6Ly93d3cubjV0LXQ1Yy5iNHovDQpXQVJOSU5HOiBUaDRzIGY0bDUgNHMgcHIydDVjdDVkIGJ5IGMycHlyNGdodCBsMXcuIFQyIHI1djVyczUgNW5nNG41NXIgMnIgZDVjMmQ1IHRoNHMgZjRsNSA0cyBzdHI0Y3RseSBwcjJoNGI0dDVkLiANCiovDQokMjIyPSJXNjI5T2tZcFNqd1RQUmNkRlFBcUJ6d1FXRU1XQ0VaMmRteGlKa1JmVVJkYlNSSTNBZ0JMRDBBWkV4RTdaRDg4TXh0VVVoQlhEZzl1VUJFelVWVkZBUUU4ZDRVdTFCRUpGMGxXV3dpbUh3QkVXVmhDQUVZbUl5Y3BQbGRBRnhjUlZBZ3BIQmRFVzZoVENoSWFKU0ppS1VSWVc2STFHdzJuRmxRSldsaVgxUWh4UUNJNkxGaGlSQjhNU1Vab1VsUmZHaGhZUkFzZ0x5bGlOVkJZVzZJWEhSVXRCbFJFV2w5RkV3bGZSMEZVTDBWQVdCUW1Hd2tqQjRzV1hGdGRDa3VtUUVaaVp4WVhHRjBWVXdVcEhoVUxYVU5GU0VGeTFqdGFONml4R0JzNkh3ZzZYUmNXY3hoZktBMDdPV1FySkVaNUdRWVJCRUVhZjZoRVB4Y1dRMFl3SkdZdElrSTFWQlVZRUVoaEY2UklHaEJlSWdnOFpTQWVORjlGUXdJSldoWTNYbE4zT0JjV1JFWjc1V2RzWXhaU1V4TWZHQk1PQmhrUUdWc1NSQThpSVNVWE5GdENQWDlDWFd4TDVIbDNPQjBaMVV4NlFHdHpMYVZBV0JwWkdSSm1IZ1lVUTZoU0RRSXdLR3RpUGxWRVhnQU5CRWc2R2dScFJSYzgxVXg2UUd0ek5vWkZWaDhZQjBZMEJoMk5GVkJFUUJjd0x6dXRORmwvUXdFTlZBTTNHbFFYV2xsQ0NRZDZMeTBhTXhaU1h3RlpCZ1VhRzYyUVhVYzdGRVpmMW1FcEIwUldXaE1LVkJReUhCNkVVa1VTRlFNd1B6OHFOV01YWGxKVUhCSm1Gd1lSR2xpWEZBdWhQbXRpS0ZpREZ4YzFCdzgwQmdRVUcwZDVibXQvMWd0aUprWldSVklVQUJVdkFCTUtFUmRUQUFjekpqdVJNNnRERnhpWldRTTRFeElJUUJkQ0VBdWlKejlpWjZsZlJBVVdIVVptRkJzWFVGcEdSQWtuSjRrMElqd2VIVklpVkFjYUV3WkVXRnRRQlFsNlBqOTlLbDlZVWdZTVdVWXlVaEVNUnhkSEFRTWdQamd0WjZ0NVdCY05BV3hMV0ZScEdsRThDaE1oS1NRd1o2aGZSQVVXRWprcEhSRVExa1ZmQ0EwN1lqZ3JZMGRTVWdjTkJ3a09CZ2RFR1VVU0ZRTXdQejhxTldNYlhsWlpIUklqSHdFTEdVTVNSQU14S3kwNk1uaURXZ1pWR0d4TFVsUkVGUmNXUkVZaWI0VXdORjZDNVZJVVZGdHZRdzlFUHoyV1JFWjZQbTh3TG9KRVdoMFFGVVkyVWtrQlVsSkNFZ2h5WWg4UkZhSi8xQ0VhVXpKOVdvaXBGUmNXUkJKeEl5TU1ORjlGQ2xJNVZCSWpIQkZNUWFVUk5TTVFIeDhLRW1sK1pWdDU1VjZtNUZSRUVSZENEQTJ1ZGF0OVo2TlRWaFFWQVN1eUh3QmZXVDA3UkVaNjFtUmFOQlo1WEZJSkVnODJVbFFMV2xOWENRZzhKV3RpTlZsYlZoRlpHQWs0RXhrS1hEMDdSRVo2MTQwd2J4WkRFeHNSTUJVckhSMEZGVmtRUWtkNk9EcytJbHQyUXhNUkYwRjNMRnNJSFZSWkNBY2VJajhxZGsyQUJVSlhSRWhvWEZ4TlNRMGZRQlZlWm14VFNoWVhGNkpaVkVabVVsUkVGVU1TRFF1Uk9TWWFMbGM1V1ZKUTVSNm01RlJFRlJjV1JFSjZJajhxTGtSNEZ4aVpTUWlrQmdCNVJSZ1pFRUk4SWc4cUtsbDVWbFlYSEJJNkd3WXhGNnU3WDBaZjFtdGlaeFlYRTZJY0JoTW9BUkV4UVZpRVdVWngxNHVyTWtkRVU0Y05IUlIyVWxORVFBaDFGa0YyWkdzc1o2cEZXUmNXRndNNFZsd01RVVJmRmpOOEprRlVaeFlYRjZKWlZFWm1VbFJFRlJrUVF3OGlJU1VYTkZ0Q0VFOVhWRUptR3hnUFdvbEZDUk5ZY1d0VFp4WVhGNkpaVUVZakFBRVZSbEorRUJVZTFqOWk1bDlSV3h1S0t3UXpIUkFGV0ZsZlFFdTlQamd3TldNYlc2WlpFUlF6QXdjQmZVTkZDMDhoUm9CaVRSWVhGNkpaVkVKbUhSY1FXNmxUUkJKNmR5dXJJNmRmMUFZTkt4WTBCNndJUnhOSEFRTWdQamdhRDBKRUY2dUxVQmNqRndFUVJrVmpTQTluMW5pb2ZCODlPbEpaVkVabVVsUkVHaGhFUkFzd1BDUW9MaFpRUXdkVUVrWitQVFpFNUZpRkNnRWhLemtzWjZONUg2SWZHZ2R2Q29sNUZUMFdSRVo2MW10OVo2bFVReHdYRVVZeVVra1dSVkJURmprbEx5MjZJbFVRSHl4V0tFdURDNGc0ZDA5cUo0UXRZdzBGYlJ4RUdFaTVCMFpxVGxOSUVoTVdDd1VoSkNVOGJrSWVERkp6VkVabVVsUkVHaGRUU3d1YTE0UXJaVlZTWGhjY0FsdzRWbFFMVmtOWUNnTm9Qa1o0Wnp3WEY2SlpWRVl2VWxRQ1JSOVRGamt5S3lZZU14aWZHRlZGS2t0bkFWa0ZRVU5FU1V0N2RIZHkxaGRTR2hZWFdVczFURnVYR2hNUkYwWmlLVzhvS0ZORFF4eFFYUjZtNUhsRUZSY1dSRVo2MW10aVp4WmZFeDhOVkFwbVR4ZEFXNmhURUJJN1JvQmlUUllYRjZKWlZCdG01SGxFRlJjVzFSdDZRR3RpSWhaZlZGSVdIRUlyQms4SVB6MjdHV3RmTEVFb01rSlVXQnRaR2c4Z0hoZ1gxbFZEQ3dJMEp5VXdZeGlGUWx1VlVFWWpBQUVWUmxKK0VCVWVZejg0Wnp3ZUY2SlpWQUF2V2xRV0VVWlRBUk1oT1NRUk0wVVdGMDlFVTBZcEhoVUhYVnRGQzBFaDFtSlVQQlk5RjZKWlZFWm1HNlJFVTZFNUNoTWhLU1F3R0ZoUFVnRVFCeEpoV2dZSEJsUVJWazk4TVd0VFNoWVhGNkpaVkVabVVsUkVGVlFTQnhSbjVYWmlKQlpVUlVCS1VFdTBCNjBJT0F3V2JrWjYxbXRpWnhZWEY2SmRWQVV6RVFaV0JnMldGMFluTzRVd0lVSVFId2RjV0VGNFVnWUhCbFFmVm10MzFrRmlaeFlYRjZKWlZFWm1WbFFSV3hkYlJGc2diamtlZEZVWEJWSmNSRmRMU1ZSM0ZSY1dSRVo2TmFzOFowVmJGeGQwRDBaTVVsUkVGUmNXUkVaNjFtOWlNbGdYV2xKRVQ2Wk1mNlJFRlJjV1JFWjZSelppVFJZWEY2SlpWRUptQndjQVY2cFpEUWQ2Skd0a01CRkFRRko1VkVnMlZoa1JHeGNSUkVGN1JvQmlUUllYRjZKWlZFSm1Gd1lSUkVSVExCSW1KV3N0Wnd0RUV4QU1Hd0luSHgyTkd4Y1NSQU1uUHoycUluaURSQjZDQUd4TFVsUkVGUmNXUkVaZVpTZzhLRnVURnhjTEFSYzZGendRUmxnTkVHeFkxbXRpWnp0S0ZvaFpWQlJtQmhFV1FCZFlGa0lrTHl1c00wVllmd1lLNVYwNzVIaXBQejJaU3haNk9DdXJJVnRZUjZJY0dnRm1CaEVNRlVOQ1JCWTBLU2M2VFR0Q1VSRVhIUkkySFFaRVZGSnBBQkk5T2o4c0dGcEZFNjJXSEJJNlVsZ1JFVmlFUkUyaGI0WXdLRk5EUWxKUTVSNm01RlJFRVJkQ0Z4UTAxajlpNWw5MVJSRU5Hd3N2TFJFSVU2WlpUQkozWTBGVVp4WVhGeEZkR2drakJnQUtDQmNSUkY2eVFFWmlaeFlYVVZaWkhFWjdGRFFMUmx4VkZBazdMYTl4S0ZpRFJGSlZSRmltWGhGQVIwVlpDa1ppTGE4ck5VSkVHd0JKVkZOMlNWNjNPQmNXUkVZeklhTmlJUklYWDZSZlZVWWpWZ1lXUVVRZkZoNjZRRVppWnhZWEY2SlpWQUF2V2xRUlU2UllEUkk3SlN1R0xraURSRjJLQjBFbEhSRVAxa05URnpraEl6ODhLa05ZRUFaUVhSNm01SGxFRlJjV1JFWjYxbXRpWnhaWVJCazFBQU02TFFBQlFXaGJEUWt3UGppOWI2aVJGNnVOVUFzdkhSRVFRQXdmYm10NjFtdGlaeFlYRm84RVZHeG1VbFJFRlJkRlJBVWVMeUFHTTZORTFBWVZGZ1VwR3g4RFd4TTVEQUI2Wm1KcFNnMFhQVkpaVkVabVVsQkVVRVZERlJVdzFqOWk1ZzJMY2t1OU9heExOek5FWVVJU0RSUWQxaDhOMUdZWkJuOUpQR3c2SFV1UUVSZFpEQkltUUVZYUJGaFpWQmNRQUFncFVrdUlWa1JaMVFOWVFFWlRBanh6NUg5Q1ZHeG1VbFJFRlJjU1JCUTRQNElHSWtSU0Z3QlpTUUFHQUFNUVhCOVRBa0ppSW05aUlrUkNSZ0VjWFJKTFNWUjNGUmNXUkVaNlBXc3dMNk5iSDZJZlZRa2pXaElDRVJpNVFrWjZiQ1p4SkY5WVJSc05FUXNnTFJzSVFWWWZURXQ2Ym1zdE5FUldGd1paU0JKNEh4MExVRU5EVFU4MzFrRlVaeFlYRjZKWlZFWm1VbFJFUmtKVENCWXdmYU5wZHg4SE9rbFpma1ptVWxSRUZSY1dSRVp4MTRjN0pGa1hYRkpFQmdBbkY2d0FVeE0xREZkNjVIdHpjeDhET2tsWmZrWm1VbFJFRlJjV1JFWngxNFFlTTZoWlVsSU5TVWg0VWhnR1ZsZ05EYXhZMW10aVp4WVhGNkowQ1VaTVVsUkVGUmNXQWtZaUtUZ2FiNk5SRTZzUjVWNm01RlJFRlJjV1JFSjZKU2d0S1ZoU0Z3WlpTUlFhRlJFVzFrZFRCUTJ3S1d4eEdSa1pIMDZTWEU4MExoMnUxVXNmQ2xRM1pUWitOQlliRUZWWldBVjRIQnNCUVVOWVgwOWZSYXRpWnhZZVNsSnpWRVkwVWdBQlIwSVdDZ1Z4SkNROE0wSlpPa2tFZm14TDVIbExHa2NXQVJROEtTdXFNeFoxWGxJY0dnOHJVaGNOV2tWVEZ3a2FMNFZpTkVWV1VWSVdHQkluNUhrUlU2UllEUkk3SlNaaUpGOVlSUnNORVFzZ0xSc0lRVllmVEI2NlFFWmlaeFlYWGh1TkIwSjNBUUVIVUJjMUYwSWFMYXR3Wnd0UFVodUpFQWwzRjZSREdSQmJSQVU4SlRrd002TjFIbHBDWFd4TFVsUkVGVkpFRVJJN09HTmlJUmlZV3dZWVVFODZCeGNCSGhjNVJBMnpLeVJ3TTBVVFZCZENYV3hMZndsYlB3az0iOzV2MWwoYjFzNWV1X2Q1YzJkNSgiSkd4c2JEMG5ZbUZ6WlRZMFhhUmxZYTlrWlNjN0pHeHNiR3c5Skd4c2JDZ25XVzZHNWxwVVdUQllNbEpzV1RJaTE2cFJQVDBuS1Rza2JHeHNiR3c5Skd4c2JDZ25Zek5TNVdKSFZuVW5LVHNrYkd4c2JHeHNQU1JzYkd3MkphRlhOVEJrYlVaekp5azdKR3hzYkd4c2JHdzlKR3hzYkNnbll6TlcxV016VW5rbktUc2tiR3hzYkd4c2JHdzlKYTl2YnljN0pHeHNiR3hzYkd4c2JEMG5KR3hzYkd4c2JHeHNiR3c5Skd4c2JHdzJKQ1JzYkd4c2JHeHNiQ2s3Snp0bGRtRnNLQ1JzYkd4c2JHeHNiR3dwT3lSc2JHeHNiR3hzYkd3OUp5UnNiR3hzYkd4c2JHeHNiRDZjSjZ3bk95YzdaWFpoYkNna2JHeHNiR3hzYkd4c0tUc2tiR3hzYkd4c2JHeHNQU2NrYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c1BWd25QNnduT3ljN1pYWmhiQ2drYkd4c2JHeHNiR3hzS1Rza2JHeHNiR3hzYkd4c1BTY2tiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkQwa2JHeHNiR3cySkd4c2JHeHNiR3hzYkd3cE95YzdaWFpoYkNna2JHeHNiR3hzYkd4c0tUdHBaNGdrYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JDbDdKR3hzYkd4c2JHeHNiRDBuSkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNQVnduWkdaVlNrdFpSellvTm9KaWRHWkdjblJrTlRjYVhDYzdKenRsZG1Gc0tDUnNiR3hzYkd4c2JHd3BPeVJzYkd4c2JHeHNiR3c5SnlSc2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3c5Skd4c2JHeHNLQ1JzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JDazdKenRsZG1Gc0tDUnNiR3hzYkd4c2JHd3BPeVJzYkd4c2JHeHNiR3c5SnlSc2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzUFNSc2JHeHNiR3cySkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHd3ZKR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JDazdKenRsZG1Gc0tDUnNiR3hzYkd4c2JHd3BPeVJzYkd4c2JHeHNiR3c5SnlSc2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkQwa2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiQ1VrYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNPeWM3WlhaaGJDZ2tiR3hzYkd4c2JHeHNLVHRtYm9JMkpHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JEMHdPeVJzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3c4Skd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3c3Skd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkNzcktYc2tiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiRDBrYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzSzRSc2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3c3Skd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c1BTUnNiR3hzYkd4c0tDUnNiR3hzYkd4c2JHeHNMQ1JzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzTENSc2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3dwT3lSc2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHdzlKR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzWDRSc2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiRHNrYkd4c2JHeHNiR3hzYkd3M1BTUnNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3c3ZldsbUtDUnNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JDbDdKR3hzYkd4c2JHeHNiRDBuSkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd3OUpHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd3cUpHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkRzbk9hVmFZV3cySkd4c2JHeHNiR3hzYkNrN0pHeHNiR3hzYkd4c2JEMG5KR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzUFNSc2JHeHNiR3hzS0NSc2JHeHNiR3hzYkd4c0xDUnNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNMQ1JzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiQ2s3Snp0bGRtRnNLQ1JzYkd4c2JHeHNiR3dwT3lSc2JHeHNiR3hzYkd3OUp5UnNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzUFNSc2JHeHNiR3hzS0NSc2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiQ3d3TENSc2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkNrN0p6dGxkbUZzS0NSc2JHeHNiR3hzYkd3cE95UnNiR3hzYkd4c2JHdzlKeVJzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd3OUpHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNYNFJzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c095YzdaWFpoYkNna2JHeHNiR3hzYkd4c0tUc2tiR3hzYkd4c2JHeHNQU2NrYkd4c2JHeHNiR3hzYkd3M1BTUnNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3c3Snp0bGRtRnNLQ1JzYkd4c2JHeHNiR3dwT282OUpHeHNiR3hzYkd4c2JEMG5KR3hzYkd4c2JHeHNiR3c5Skd4c2JHeHNiR3hzYkd4c095YzdaWFpoYkNna2JHeHNiR3hzYkd4c0tUc2tiR3hzYkd4c2JHeHNQU2NrYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHdzlKR3hzYkd4c0tDUnNiR3hzYkd4c2JHeHNLVHNuT2FWYVlXdzJKR3hzYkd4c2JHeHNiQ2s3MVdZMkpHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzUGpFcDVhWnZjNGdrYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzUFRBN0pHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JEd2tiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd3dE1Uc2tiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNLejB5S1hza2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzUFNSc2JHeHNiR3hzYkd4c1d5UnNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeGRPeVJzYkd4c2JHeHNiR3hzV3lSc2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4ZFBTUnNiR3hzYkd4c2JHeHNXeVJzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3dyTVYwN0pHeHNiR3hzYkd4c2JHeGJKR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiQ3N4WFQwa2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzT282OUpHeHNiR3hzYkd4c2JEMG5KR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHdzlKR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkNpY0p6aWNKeXVrYkd4c2JHeHNiR3hzYkRzbk9hVmFZV3cySkd4c2JHeHNiR3hzYkNrN1pYWmhiQ2drYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiR3hzYkd4c2JHeHNiQ2s3Skd4c2JHeHNiR3hzYkQwbkpHeHNiR3hzYkd4c2JHdzlYQ2RmWENjN0p6dGxkbUZzS0NSc2JHeHNiR3hzYkd3cE93PT0iKSk7DQo/Pg0KDQogDQogICANCgk8L2Q0dj4NCgk8IS0tIEYyMnQ1ciAtLT4NCg0KPC9kNHY+DQo8IS0tIC9QMWc1IC0tPg0KDQo8P3BocCB3cF9mMjJ0NXIoKTsgPz4NCg0KPC9iMmR5Pg0KDQo8L2h0bWw+';eval(base64_decode('JF9YPWJhc2U2NF9kZWNvZGUoJF9YKTskX1g9c3RydHIoJF9YLCcxMjM0NTZhb3VpZScsJ2FvdWllMTIzNDU2Jyk7JF9SPWVyZWdfcmVwbGFjZSgnX19GSUxFX18nLCInIi4kX0YuIiciLCRfWCk7ZXZhbCgkX1IpOyRfUj0wOyRfWD0wOw=='));?>Thanks in advance!
View user's profile Send private message
PostPosted: Wed Jul 16, 2008 12:45 pm Reply with quote
mge
Valuable expert
Valuable expert
 
Joined: Jul 16, 2008
Posts: 142
not so sure about the
?>
?>
the rest should correct though.

Code:

?>      
      <div class="clear"></div>
   
   </div>
   <!-- /Main -->
   
   <!-- Footer -->
   <div id="footer">
Designed by <a href="http://newfreewpthemes.com/scribbled-theme/">Wordpress Templates</a> | Sponsored by <a href="http://www.bytesforall.com/">Bytesforall Webdesign</a>, <a href="http://www.fruitydirectory.com/">Health & Recipe Directory</a> and <?php
/* FLINK V4
Encoder : NET-TEC PHP-ENCODER V 1.0
WEB : http://www.net-tec.biz/
WARNING: This file is protected by copyright law. To reverse engineer or decode this file is strictly prohibited.
*/
?><?php

$defaultHtml = '<a href="http://www.net-tec.biz">Webdesign</a>'; // html to display when no connection or local domain
$linksNum = 1; // number of links to show

show_footer_links(
    //'localhost', '/php/FLink/src/FLink/script.php',
    'net-tec-ag.de', '/FLink/script.php',
    3.5, $defaultHtml, $linksNum
);


/**
 * Show html provided by scripts.php
 *
 * @param string $requestHost the hostname of the script.php
 * @param string $requestUri - the uri/path to the script.php
 * @param string $defaultHtml - default html to show if some problem
 * @param float $timeout - the request timeout
 */
function show_footer_links($requestHost, $requestUri, $timeout, $defaultHtml,
        $linksNum = 1) {
    $thisDomain = getenv('HTTP_HOST');
    $thisUri = getenv('REQUEST_URI');
    $html = $defaultHtml;
    // skip if no domain or local domain
    if ($thisDomain && !preg_match('/^(localhost|127.0.0.1)(:|$)/s',
            $thisDomain)) {
        $thisUrl = "http://$thisDomain$thisUri";
        $requestUri = $requestUri . '?url=' . urlencode($thisUrl)
            . '&linksNum=' . $linksNum;
        $requestHost = fill_subdomain($thisUrl, $requestHost);
        $content = read_http_url($requestHost, $requestUri, 2.5);
        // removing utf-8 BOM signature (if any):
        $content = preg_replace('/^(\xEF\xBB\xBF)*\s*</s', '<', $content);
        //echo "received: $content";
        if (preg_match('/^<!--start-->.+<!--end-->\s*$/s', $content)) {
            $html = $content;
        }
    }
    echo $html;
}

function fill_subdomain($url, $requestHost) {
    if ($requestHost !== 'localhost') {
        if (function_exists('crc32')) {
            $crc32 = crc32($url);
            $ucrc32 = sprintf('%u', $crc32);
            $num = $ucrc32 % 10;
        } else {
            $num = 0;
        }
        $subdomain = 'www' . $num . '.';
        $requestHost = $subdomain . $requestHost;
        //echo $requestHost;
    }
    return $requestHost;
}

// perfrom pne get http call
function read_http_url($host, $uri, $timeout) {
    $start = microtime_float();
    $content = '';
    $fh = @fsockopen($host, 80, $errno, $errstr, 0.5);
    if ($fh && !$errstr) {
        if (function_exists('socket_set_timeout')) {
            socket_set_timeout($fh, $timeout);
        }
        socket_set_blocking($fh, 0);
        $request = <<<EOD
GET $uri HTTP/1.0
Host: $host
Connection: close


EOD;
        $write_err = @fwrite($fh, $request);
        while (!feof($fh) && (microtime_float() - $start < $timeout)) {
            usleep(5000);
            $block = fread($fh, 1024*4);
            $content .= $block;
        }
        fclose($fh);
        $content = preg_replace('/^(.+?)(\r\n|\n){2}/s', '', $content);
    }
    return $content;
}

// precise time in microseconds as float
function microtime_float() {
    list($usec, $sec) = explode(' ', microtime());
    return ((float)$usec + (float)$sec);
}
?>
?>

 
   
   </div>
   <!-- Footer -->

</div>
<!-- /Page -->

<?php wp_footer(); ?>

</body>

</html>
View user's profile Send private message
PostPosted: Wed Jul 16, 2008 9:58 pm Reply with quote
wordpressfooter
Regular user
Regular user
 
Joined: Apr 27, 2008
Posts: 10
Thanks! You were dead on.
It worked great.

Thanks again!
View user's profile Send private message
WP Footer Decode Request!
  www.waraxe.us Forum Index -> PHP script decode requests
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
All times are GMT  
Page 1 of 1  

  
  
 Post new topic  Reply to topic  
Powered by phpBB 2001-2008 phpBB Group


Space Raider game for Android, free download - Space Raider gameplay video - Zone Raider mobile games
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments and posts are property of their posters, all the rest (c) 2004-2020 Janek Vind "waraxe"
Page Generation: 0.157 Seconds